takumibigalow

เพราะทุกเพลงที่มีนั้น มีเรื่องราวผ่านใจของฉัน
ขอบคุณเสียงเพลงที่มีที่ทำให้เราพบกัน...
#scrubb #เพลงของเรา #วันว่างของทาคูมิ
⛅️🌼🐝🎶

评论